Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Smáčedlo PYROCOOL AQUA ECO

Smáčedlo PYROCOOL AQUA ECO

Přípravky AQUA-ECO modifikují vlastnosti vody, čímž zvyšují její hasební efekt a výrazně snižují objem její spotřeby.

Voda je jedním z nejcennějších zdrojů naší planety a její spotřeba neustále roste, proto ji musíme využívat hospodárně. Existují místa, kde už nyní je vody nedostatek, nebo se musí složitě a nákladně dopravovat. V takových případech jsou přípravky AQUA-ECO neocenitelné.

Jak AQUA-ECO funguje?
Základem systému AQUA-ECO jsou tuhá smáčedla PYROCOM TS, což je aktivní látka, která se v podobě kartuší vkládá do přiměšovače nebo proudnice a mění vlastnosti vody. AQUA ECO snižuje povrchové napětí vody, což zvyšuje efektivnost hašení a současně snižuje spotřebu vody průměrně o více než 50 %. Voda s nízkým povrchovým napětím lépe proniká do materiálu, lépe ho ochlazuje, a tím i rychleji likviduje požár. Toto řešení výrazně redukuje náklady při zásahu v podobě nižší spotřeby vody, pohonných hmot a olejů pro speciální techniku atd.

Kromě přímých úspor znamená nasazení systému AQUA-ECO i další úspory, které mohou být mnohem podstatnější. Jelikož si zásah vyžádá méně vody, nejsou následky hašení tak katastrofální, jako by byly s použitím samotné vody. Tato výhoda je neocenitelná zejména při hašení požárů ve výškových budovách, případně všude tam, kde nadbytek vody a průsaky škodí. Další devizou tuhého smáčedla je možnost jeho použití v hydrantových a jiných stabilních systémech, kde se vyžaduje vysoká hasební efektivnost a malá spotřeba vody. Tuhá smáčedla se dále používají na očištění ploch po požáru nebo na lokalizaci míst úniku pohonných hmot. Jedná se o detergent, který minimalizuje ekologické následky na životním prostředí. Efektivně a ekologicky Při všech svých unikátních vlastnostech je systém AQUA-ECO naprosto ekologický a jeho nasazení nepředstavuje žádnou hrozbu pro životní prostředí. AQUA-ECO splňuje přísné bezpečnostní a ekologické normy.

Průměr 50 + -2 mm
Výška 260 + - 5 mm
Hmotnost 600 + - 25 g
Vydatnost 1 kartuše smáčedla při 25 °C 2 500 l
Hodnota Ph (při 20 °C) 6,5 - 8,5
Obsah fluorovaných látek ne
Rozpustnost ve vodě 100 %
Teplota měknutí vyšší než +35 °C
Teplota tání vyšší než +60 °C
Teplota skladování a použitelnosti od - 20 °C do + 35 °C
Teplota varu 100 °C
272 Kč bez DPH
329 Kč s DPH
PODOBNÉ PRODUKTY